Ako nakupovať

Tipy a Rady

Obchodné a registračné podmienky.

Aby ste mohli nakupovať v našom e-shope je potrebné sa najprv zaregistrovať. Registračný formulár sa Vám zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo "Registrovať".

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Rhea s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO 31 388 507 (ďalej len predávajúci).

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a bez výhrad s nimi súhlasí.

Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu na spracovanie, zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov.

Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, nebudú nijako zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámení mena, adresy dodania).

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a ručí za ich pravdivosť a aktuálnosť, má právo na zrušenie registrácie, teda o vymazanie svojich osobných údajov z databázy.

Predávajúci má taktiež právo na odmietnutie alebo zrušenie registrácie kupujúceho, teda o vymazanie jeho osobných údajov z databázy.

Ceny v internetovom obchode sú vždy uvedené v € vrátane DPH.

Dopravné náklady pri objednávke do 100 € s DPH účtujeme 5,00 €.

Dopravné náklady pri objednávke nad 100 € s DPH neúčtujeme.

Tovar je možné uhradiť formou faktúry so splatnosťou 14 dní alebo dobierkou.

Objednaný tovar Vám zasielame kuriérskou službou GLS, poštou alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne v sídle firmy po predchádzajúcom dohovore.

Ihneď po spracovaní objednávky bude Vaša objednávka pripravená na expedovanie.

Tovar je dodávaný vrátane faktúry.

V prípade, že požadovaný tovar nie je okamžite k dispozícii, bude zaslaný kupujúcemu v najbližšom možnom termíne.

Prípadné prepravné za celú objednávku je účtované iba v prvej faktúre, u ďaľších čiastkových zásielok, vzťahujúcich sa k jednej objednávke, prepravné neúčtujeme.

Tovar je až do úplného zaplatenia kupujúcim majetkom Rhea s.r.o.

Kupujúci má právo nevyhovujúci tovar do 7 pracovných dní po dodaní tovaru v bezchybnom stave a v originálnom balení vrátiť.

Zdravotnícky materiál nie je možné vrátiť, ak bol použitý, pretože jeho vlastnosti neumožňujú vrátenie tovaru.

Je potrebné priložiť kópiu faktúry a udať dôvod vrátenia, náklady na dopravu do našej spoločnosti hradí kupujúci.

Možnosť vrátenia sa netýka tovaru vopred objednaného na základe kúpnej zmluvy, prípadne záväznej objednávky, v takom prípade je potrebné možnosť vrátenia tovaru vopred prerokovať s predávajúcim.

V prípade zjavného poškodenia balíka kupujúci zásielku nepreberá a s prepravcom spíše Zápis o škode, z ktorého bude zrejmé, ktoré výrobky boli poškodené.

Ak nie je poškodenie balíku pri odovzdávaní zjavné a pri rozbalení je zistené poškodenie výrobkov, je potrebné túto skutočnosť reklamovať ihneď, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky nahlásiť zoznam poškodených výrobkov.

Neskôr nie je možné reklamáciu uznať.

Na všetok tovar sa vzťahuje záruka podľa Obchodného zákonníka v platnom znení.

Podľa typu tovaru a charakteru závady chybný tovar opravíme alebo vymeníme, prípadne zašleme na posúdenie výrobcovi.

Zjavné vady tovaru je potrebné bez odkladu oznámiť predávajúcemu.

Firma Rhea s.r.o. si vyhradzuje právo na možné chyby v textoch, ilustračných fotografiách a uvedených cenách na našej internetovej stránke, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme.

 

 

 

 

 

Pokiaľ chcete nakupovať musíte sa najskôr prihlásiť alebo registrovať.